در محضر شیخ اکبر محیی الدین بن عربی

دستورالعمل های سلوکی أوحدالموحدین حضرت محیی الدین بن عربی سلام الله علیه

در محضر شیخ اکبر محیی الدین بن عربی

دستورالعمل های سلوکی أوحدالموحدین حضرت محیی الدین بن عربی سلام الله علیه

با استعانت از روحانیت حضرت شیخ و روح عرشی حضرتش در این وبلاگ دستورالعمل ها و نصایح و رهنمود هایی از شیخ المشایخ محیی الدین بن عربی که از رسائل نوریه ی حضرتش استخراج گردیده در اختیار طالبین طریق الی الله گذاشته می شود .
بایگانی
پیوندهای روزانه

بسم الله الرحمن الرحیم


الحمد والثناء لعین الوجود ثم الصلاه و السلام علی واقف مواقف الشهود ممد الهمم من خزاین الجود و الکرم بالقیل الأقوم محمد و آله و سلم


والشمس و ضحیها والقمر إذا تلیها


در این وبلاگ دستورالعمل هایی ازجناب شیخ اکبر خاتم الأولیاء صاحب الولایه العظمی سیدی محیی الدین بن عربی روحی و ارواح محبیه لتراب مضجعه الفداء که از رسایل نوریه حضرتش استخراج می گردد به همراه ترجمه ی آنها که سعی می شود به فارسی سلیس باشد برای مشتاقان عالم نور و وحدت و توحید قرار داده می شود باشد که مفید عزیزان سالکین الی الله واقع گردد و نام این کلب آستان حضرتش در صحیفه ی نوکران آن مئلای عظیم الشأن درج گردد .


وبلاگ دیگری نیز حول شخصیت عظیم مولایم تنظیم گشته است

 « شیخ اکبر محیی الدین بن عربی »

به آدرس : ebnearabi,blog.ir

مراجعه گردد .

محبین حضرت شیخ و دوستداران عرفان وبلاگ ها را اطلاع رسانی فرمایند .

دوستان از تقدیم سوره ای از قرآن حتی  یک حمد به روح عرشی حضرت شیخ بعد از استفاده از فرمایشات حضرتش غفلت نورزند .